Persondatapolitik

Persondatapolitik for
Sponsoragenten v/Lars Bræmer
Elkjærvej 32, 7500 Holstebro

 

Introduktion

Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af personoplysninger i virksomheden Sponsoragenten. Sponsoragenten behandler kun personoplysninger i henhold til Persondataforordningen. For uddybning se information nedenfor.

persondata

 

Sponsoragenten passer godt på dine oplysninger!

Sponsoragenten ønsker med denne Persondatapolitik at vise:

 • hvordan Sponsoragenten opretholder det højeste niveau af sikkerhed for kunder, sponsorer og leverandører og andre relevante personer med hensyn til behandling af personoplysninger
 • hvordan Sponsoragenten på en overskuelig måde håndterer personoplysninger

 

Dataansvarlig

Den dataansvarlige virksomhed er:  Sponsoragenten, Elkjærvej 32, 7500 Holstebro

Kontaktoplysninger på den fysisk ansvarlige person for Sponsoragenten er indehaver:

Lars Bræmer
Sponsoragenten
Elkjærvej 32,
7500 Holstebro
Mobil: 2963 0770
E-mail: Lars@Sponsoragenten.dk

P.t. oppebærer Lars Bræmer følgende erhverv:

 

T.I.F. Fodbold (Tjørring Idræts Forening)

Lars Bræmer
Sponsor chef
Mobil 2963 0770
Email: lars@tjoerring-fodbold.dk    
www.tjoerring-fodbold.dk

 

 

Sponsoragenten indsamler og behandler følgende personoplysninger

 

Kunder

 • Almindelige personoplysninger
  • Kontaktoplysninger
  • For kundens bestyrelse, ansatte, spillere m.m. kan der være evt. behov for behandling af personoplysninger, foto og situationsfoto til udførelse af specielle opgaver, udarbejdelse af brochurer og andre tiltag.

Sponsorer

 • Almindelige personoplysninger
  • Sponsornummer, navn, adresse, tlf.nr., mobil, e-mail, visitkortinfo, CVR nummer, betalingsinformationer, sponsorhistorik, kontaktpersoner og deres relevante oplysninger
  • Andre relevante oplysninger angående sponsorater
  • Foto/Situationsfoto til udførelse af specielle opgaver, udarbejdelse af brochurer og andre tiltag

Leverandører

 • Almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger)
  • Leverandørnummer, navn, adresse, tlf.nr., mobil, e-mail, visitkortinfo, CVR nummer, betalingsinformationer, ordrehistorik, kontaktpersoner og deres relevante oplysninger
  • Foto/Situationsfoto til udførelse af specielle opgaver, udarbejdelse af brochurer og andre tiltag.

Oplysninger indsamles fra

Sponsoragenten indsamler oplysningerne fra:

 • De enkelte kunder, sponsorer og leverandører
 • I enkelte tilfælde fra andre kilder f.eks. offentlige myndigheder, idrætsorganisationer m.m.

 

Formål

Sponsoragenten indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for behandling kunder, sponsorer og leverandører.

 

Eksempler på formål, hvortil Sponsoragenten indsamler personoplysninger kunder:

 • Kontaktinformation
 • Administration / fakturering
 • Som led i udførelse af sponsor arbejdsopgaver iht. kontrakt med kunden herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav

 

Eksempler på formål, hvortil Sponsoragenten indsamler personoplysninger om Sponsorer:

 • Kontakt
 • Administration / fakturering
 • Markedsføring / Reklame
 • Sponsorkontrakter
 • Netværksdannelse blandt sponsorerne
 • Sponsorarrangementer, events m.m.

 

Eksempler på formål, hvortil Sponsoragenten indsamler personoplysninger om leverandører:

 • Kontaktinformation
 • Administration / fakturering
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Markedsføring / Reklame for leverandør i forbindelse med sponsorer
 • Leverandøraftaler ved sponsorarrangementer, events m.m.

 

Juridisk hjemmel / Legitime interesser

Sponsoragenten sikrer sig at have juridisk hjemmel (retslig grundlag) i orden. I det omfang Sponsoragenten behandler oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Information om sponsorarrangementer og events
 • Information om idrætsaktiviteter hos kunden (hold, holdopstillinger, resultatlister m.v.)
 • Information om sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter hos kunden
 • Brug af foto/situationsfoto til brug for markedsføring og reklame for kunden
 • Brug af foto/situationsfoto taget for kunden i foreningen og visende en konkret aktivitet/situation i foreningen

 

Samtykke

Langt hovedparten af de behandlinger, som Sponsoragenten foretager, kan ske på baggrund af interesse-afvejningsreglen. Det er derfor ikke nødvendigt, at indhente et samtykke forud for Sponsoragentens behandling af disse personoplysninger.

Sponsoragenten indhenter samtykke i forbindelse med.:

 • Nyhedsbreve
 • Foto/situationsfoto/video

 

Foto

Der indhentes samtykke for foto og video, og hvis det kræves ved situationsfoto.

Sponsoragenten indhenter samtykke for foto/situationsfoto fra:

 • Kunder, sponsorer og leverandører

Sponsoragenten finder at brug af foto er en stor og vigtig del af de pågældende kunders kommunikation.

Ved situationsfoto fra kundens/foreningens arrangementer og aktiviteter, som anvendes på hjemmeside samt til markedsføring af foreningens events, uddannelser og kurser – tillader Sponsoragenten sig at beslutte: ”Ønsker man ikke at indgå i situationsbilleder på kundens kanaler, kan man ikke deltage i kundens aktiviteter.

Når foto anvendes på sociale medier, kan Sponsoragenten ikke gøres ansvarlig for eventuel videreformidling eller deling af billeder.

 

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Personoplysninger slettes, når Sponsoragenten efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

 

Kunder, sponsorer:

Sponsoragenten opbevarer almindelige personoplysninger i en periode fra ophør af virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsloven gemmes bogføringsbilag i 5 år (fra udløbet af det regnskabsår, det drejer sig om)
 • Kontaktoplysninger på kunder og sponsorer gemmes. Oplysningerne slettes når der ikke længere er et formål med behandlingen
 • Andre relevante oplysninger f.eks. opfølgning/stillingtagen til evt. krav gemmes i [5 år] efter arbejdet er ophørt
 • Følsomme oplysninger slettes straks. Papirkopier destrueres.

 

Statistik

Sponsoragenten kan opbevare oplysninger til statistik o. lign., så længe de har historisk værdi.

 

Videregivelse af personoplysninger

Sponsoragenten videregiver ikke personoplysninger til andre.
Undtagelse er:

 • Almindelige personoplysninger videregives kun i relevant/nødvendigt omfang i forbindelse med opgaver/markedsføring for kunde
 • Oplysninger om navn, klub, resultater videregives i forbindelse med resultatformidling for kunde

Sponsoragenten benytter databehandlere. Disse behandler udelukkende oplysninger på virksomhedens vegne og må ikke anvende personoplysningerne til egne formål. Disse databehandlere er underlagt Databehandleraftaler og kontrolleres løbende angående overholdelse af Persondataforordningen. 

Sponsoragenten kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

 

Sikkerhed

Sponsoragenten har truffet alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger og behandling af persondata foretages kun iht. Persondataforordningen.

 

Cookies

Sponsoragenten anvender ikke cookies til virksomhedens digitale ydelser

 

Dine rettigheder

Angående de personoplysninger, som Sponsoragenten har registreret om dig, så er dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen: 

 • Du har ret til, at få indsigt i hvilke personoplysninger
 • Du har ret til, at få en kopi af dine personoplysninger
 • Du har ret til, at få rettet (berigtiget) dine personoplysninger
 • Du har ret til, at få dine personoplysninger slettet ”at blive glemt”
  Ønskes sletning vil Sponsoragenten slette dine personoplysninger, dog med undtagelse af de personoplysninger, som virksomheden er pålagt at gemme iht. lovgivning
 • Du har ret til, at trækket dit samtykke tilbage
  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig, dog med undtagelse af de behandlinger, som Sponsoragenten er pålagt at udføre iht. lovgivning
 • Du har ret til, at få dine personoplysninger flyttet/udleveret (Data portabilitet)
  i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
 • Du har ret til, at få underretning om evt. brud på datasikkerheden hos Sponsoragenten
 • Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til Sponsoragenten
 • Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til Datatilsynet


Indsigt, udlevering og overførsel af data

Hvis du har sendt en anmodning om ovenstående, har Sponsoragenten 4 uger til at rette, slette, udlevere eller overføre oplysningerne. Anmodningen skal underskrives af dig samt indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt kopi af dit pas eller dit kørekort.

Sponsoragenten kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Sponsoragentens behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Lars Bræmer
Sponsoragenten
Elkjærvej 32,
7500 Holstebro
Mobil: 2963 0770
E-mail: Lars@Sponsoragenten.dk

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk

Sponsoragenten.dk © 2023 CVR 31118883 Læs vores persondatapolitik Udviklet af Optify