Lemvig GF

Marketingschef / Juli 2009 - Juli 2012

Lemvig GF (LGF) er kommunes største Idrætsforening med cirka 1600 medlemmer

LGF har i juni måned 2009 indgået en samarbejdsaftale med marketingschef Lars Bræmer 
Lars Bræmer forestår udviklingen af foreningens sponsorkoncept herunder formidling af kontakten til bestående sponsorer samt identificere mulige nye sponsoremner. Lars Bræmer deltager i møder som har relation til sponsorplejen. Herudover skal Lars være sparringspartner for LGF ved andre indtægtsgivende arrangementer.
For LGF er det en helt afgørende faktor for at drive klubben, at vi har et ikke ubetydeligt samarbejde med vore sponsorer herunder sponsorindtægter fra disse. Jeg kan oplyse, at det primært er Lars der har udviklet det nuværende sponsorkoncept, som både vore sponsorer og LGF er meget tilfreds med. Lars forestår de årlige sponsorarrangementer på bedste vis.
Som formand for LGF kan jeg oplyse, at vi er yderst tilfreds med samarbejdet med Lars Bræmer. Personligt sætter jeg stor pris på det store og kompetente arbejde, som Lars yder for LGF.

Bent Gjerulff, formand for LGF

Sponsoragenten.dk © 2023 CVR 31118883 Læs vores persondatapolitik Udviklet af Optify